Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà

Saturday, 22/02/2020 - 06:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Lâm Hà
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáp nhập, chia tách trường Mầm non ngoài công lập

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin sáp nhập, chia tách trường Mầm non ngoài công lập chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin sáp nhập, chia tách trường Mầm non ngoài công lập chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:

   - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin sáp nhập, chia tách trường Mầm non ngoài công lập chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

   - Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

              + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

              + Trường hợp hồ sơ tiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo qui định (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của tổ chức).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra về các lĩnh vực, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tài chính, nhân sự.

c) Bước 3: Căn cứ quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND cấp huyện, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để chuẩn bị và phối hợp tham gia:

- Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra xác nhận về quyền sử dụng đất.

- Phòng Công thương kiểm tra về cơ sở vật chất (thiết kế, xây dựng phòng học và các phòng chức năng).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra về khả năng tài chính.

- UBND xã, thị trấn nơi có tổ chức hoặc cá nhân xin sáp nhập, chia tách trường: Phối hợp với các Phòng chuyên môn của huyện để cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập, chia tách trường.

- Phòng Giáo dục-Đào tạo kiểm tra Đề án tổ chức và hoạt động trường, trang thiết bị phục vụ dạy học.

d) Bước 4: Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận hồ sơ Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng tổng hợp kết quả kiểm tra trình UBND cấp huyện xem xét ban hành quyết định.

đ) Bước 5: Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

     - Đơn xin sáp nhập, chia tách trường Mầm non ngoài công lập: Có xác nhận địa phương nơi cư trú của cá nhân (tổ chức) xin sáp nhập, chia tách trường; Có ý kiến của UBND xã, phường, thị trấn nơi trường đặt trụ sở;

     - Luận chứng khả thi: Qui mô phù hợp mạng lưới trường, lớp và nhu cầu học tập, chăm sóc, giáo dục tại địa phương; tổ chức nhân sự: cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị: địa điểm đặt trường, diện tích, cơ cấu khối công trình phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng... đảm bảo theo thiết kế theo qui chuẩn trường học; tài chính: vốn pháp định, kinh phí hoạt động đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

     - Đề án tổ chức và hoạt động: Mục đích thành lập, mục tiêu nhiệm vụ; kế hoạch phương hướng hoạt động: Loại hình trường, tên trường, địa điểm; tên tổ chức, tên cơ quan chủ quản mở trường; cơ cấu tổ chức bộ máy: Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác giảng dạy, đối tượng tuyển sinh; cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy; chương trình giảng dạy; qui mô phát triển trường, lớp trong vòng 5 năm; kinh phí hoạt động; đề nghị;

      - Hồ sơ nhân sự gồm có:

               + Danh sách trích ngang và lý lịch của chủ trường (Hội đồng quản trị);

               + Sơ yếu lý lịch người dự kiến làm Hiệu trưởng, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;

               + Danh sách giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.

      - Hồ sơ về nhà đất: hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường;

      - Văn bản xác nhận khả năng tài chính: do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất - kỷ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết góp vốn đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường;

      - Cam kết của chủ trường về việc xây dựng trường tương ứng với qui mô trong vòng 5 năm;

      - Dự thảo “Nội quy tổ chức và hoạt động của trường”. b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện Lâm Hà.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Hội đồng quản trị: Đối tượng tham gia phải là những người có vốn xây dựng trường; số lượng thành viên không quá 11 người trong đó có Chủ tịch, Thư ký và thành viên;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phải có quốc tịch Việt Nam, có phẩm, chất đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có sức khoẻ, khi được đề cử không quá 65 tuổi, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng quản lý;

c) Hiệu trưởng: Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có bằng Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên; chấp hành đúng chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng và Nhà nước; có uy tín về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, có đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

d) Giáo viên mầm non phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác, phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày; là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm; đ) Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao;

e) Cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy: Thiết bị giáo dục phải phù hợp với yêu cầu về nội dung và phương pháp của chương trình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với sự phát triển tâm lí và sinh lí lứa tuổi học sinh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Qui chế thiết bị giáo dục trong trường Mầm non, trường phổ thông.

- Quyết định số 41/2008/QĐ/BGD - ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh