Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà

Saturday, 25/01/2020 - 07:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Lâm Hà
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải thể trường Tiểu học ngoài công lập

Tổ chức, Cá nhân đứng tên thành lập trường Tiểu học có nhu cầu xin giải thể trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.
Tổ chức, Cá nhân đứng tên thành lập trường Tiểu học có nhu cầu xin giải thể trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:

    - Tổ chức, Cá nhân đứng tên thành lập trường Tiểu học có nhu cầu xin giải thể trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

    - Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

            + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo qui định (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của tổ chức).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Căn cứ lý do xin giải thể trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra xác nhận lý do giải thể trường. Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận hồ sơ Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra trình UBND cấp huyện xem xét quyết định.

c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

     - Tờ trình giải thể trường Tiểu học;

     - Phương án giải thể trường;

     - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

     - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện Lâm Hà.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường Tiểu học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

     - Vi phạm nghiêm trọng các qui định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường Tiểu học;

     - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục;

     - Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

     - Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

     - Theo đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân thành lập trường Tiểu học. Phương án giải thể trường phải trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 41/2008/QĐ/BGD - ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh