Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà

Saturday, 22/02/2020 - 06:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Lâm Hà
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công nhận Hiệu trưởng các trường ngoài công lập

Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và Nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo qui định (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của tổ chức).
Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và Nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo qui định (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của tổ chức).

1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:

     - Chủ trường hoặc Hội đồng quản trị trường ngoài công lập chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện.

     - Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và Nội dung hồ sơ:

              + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ;

              + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo qui định (Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của tổ chức).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày từ khi nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định và tham mưu cho UBND cấp huyện ký quyết định công nhận Hiệu trưởng.

c) Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện hoặc Gửi theo đường bưu điện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND huyện. hoặc gửi kết quả theo đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

      - Văn bản đề nghị công nhận Hiệu trưởng của Chủ trường hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị;

      - Hồ sơ người dự kiến làm Hiệu trưởng gồm có:

               + Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;

               + Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế cấp huyện trở lên;

                + Văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện Lâm Hà.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tiêu chuẩn Hiệu trưởng: Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có bằng Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên đối với Hiệu trưởng trường Mầm non; có bằng Trung cấp sư phạm Tiểu học trở lên đối với Hiệu trưởng trường Tiểu học; có bằng Cao đẳng Sư phạm trở lên đối với hiệu trưởng trường Trung học cơ sở; có uy tín về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, có đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; khi được đề cử không quá 65 tuổi.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH 12 ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo;

- NĐ 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 về việc ban hành điều lệ trường THCS thay thế thế Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/08/2007 của Bộ giáo dục – Đào tạo,

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của điều lệ trường Mầm non. - Quyết định số 41/2008/QĐ/BGD - ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh