Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà

Friday, 24/01/2020 - 07:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Lâm Hà
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiến hành tiếp nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiến hành tiếp nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại bộ phận chuyên viên khảo thí kiểm định nhận hồ sơ của phòng Giáo dục.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

   + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiến hành tiếp nhận;

   + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

b) Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo ký cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

c) Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận chuyên viên khảo thí kiểm định nhận hồ sơ của phòng Giáo dục);

Trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực. Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với người không có bản chính văn bằng, chứng chỉ khi trực tiếp đề nghị cấp bản sao phải nộp:

     + Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ các nội dung có trong bản chính văn bằng, chứng chỉ và số lượng bản sao xin cấp (theo mẫu);

     + Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc bán sao giấy khai sinh.

- Nếu người có bản chính văn bằng, chứng chỉ khi trực tiếp đề nghị cấp bản sao, có xuất trình bản chính thì không phải nộp các giấy tờ trên. Tờ trình thất lạc văn bằng, giấy xác nhận thất lạc bằng tốt nghiệp của trường (trường hợp thất lạc văn bằng)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp THCS.

8. Lệ phí: Mua Phôi và hoàn thiện bản sao: 7000 đồng/1 bản.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng chứng chỉ (có mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009;

+ Nghị định số 79/ 2007/ NĐ – CP ngày 8/05/2007;

+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Công văn số 12156/ BGD & ĐT – GDTrH ngày 30/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng chứng chỉ của giáo dục phổ thông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 PHIẾU YÊU CẦU

CẤP BẢN SAO VĂN BÀNG, CHỨNG CHỈ

 

Kính gửi :   Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tôi tên : ……………………………………………………………………………………………………………………………..….....,

Sinh ngày  ………. tháng  …....... năm :  200 ..... , giới tính : ………………………………………………………....,

Nơi sinh : xã .........................., huyện ………………....., tỉnh :………………………………………………….….....,

Dân tộc : ................................, Giấy chứng minh nhân dân số : ………………………………………………....,

Học sinh trường ( Trung tâm GDTX ) : ………………………………………………………………………………………....,

Đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp : ……......... khóa ngày : ......... / ......... / ...................................................,

ban : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....,

số báo danh : .............................................................................................................................,

Tại Hội đồng thi : ……………......, huyện (TP) ……......…….. tỉnh …………………………………………………………

Xếp loại tốt nghiệp : ......................, hình thức đào tạo : …………………………………………………..….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;

Được Sở Giáo dục và Đào tạo …………………………………………………………………………………………………..…..,

số hiệu : ……………, ngày : ........ /........ / ........ , vào sổ cấp bằng số : ……………………………………….....,

ngày : ........ /........ / ..................................................................................................................

Tổng số bản sao yêu cầu được cấp : ............... bản (không hạn chế số lượng).

 

                                                                               …………………, ngày …... tháng ….. năm 200 ..…

                                                                                       Kính đơn

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nội dung đang được cập nhật.
Thư viện ảnh