Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà

Friday, 24/01/2020 - 07:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Lâm Hà

Thành lập trường Mầm non ngoài công lập 07/11/2017

Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ trao ...

Thành lập trường Tiểu học ngoài công lập 07/11/2017

Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ trao ...

Giải thể trường Mầm non ngoài công lập 07/11/2017

Tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập trường Mầm non có nhu cầu xin giải thể trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp ...

Giải thể trường Tiểu học ngoài công lập 07/11/2017

Tổ chức, Cá nhân đứng tên thành lập trường Tiểu học có nhu cầu xin giải thể trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp ...
Thư viện ảnh